POGOJI POSLOVANJA

Podatki o podjetju:

MOB, usposabljanje na področju športa, Alenka Zakojč s.p. (Znamka “Mala Šola Fitnesa”)

Brezje pri Lipoglavu 9

1261 Ljubljana

Slovenija

DŠ: 68192207

Matična številka: 8129975000

Telefon: 040 167 193

E-mail: info@coachlimony.si
(v nadaljevanju: Mala Šola Fitnesa)

 

SPLOŠNI DEL

 

 • Splošni pogoji poslovanja
  1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) Male šole fitnesa so sestavni del vseh pogodb med Malo šolo fitnesa in uporabniki storitev (v nadaljevanju: Stranke), ki poslujejo z Malo šolo fitnesa.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Malo šolo fitnesa in Stranko. 
  3. Uporaba pojmov: 
 • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga Mala šola fitnesa ponudi Stranki.
 • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med Malo šolo fitnesa in Stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Mala šola fitnesa pošlje Stranki in ga slednja sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
 • Storitev je dobava digitalne vsebine, kar je predmet pogodb, ki jih sklenejo Stranke z Malo šolo fitnesa.
 1. Glede obveščanja Stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan obvestitve Stranke šteje datum, ko Stranki Mala šola fitnesa odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
 2. Mala šola fitnesa obvešča Stranko preko elektronske pošte, navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s Stranko. 

 

 

 • Uporaba splošnih pogojev poslovanja
   1. Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med Malo šolo fitnesa in Stranko. 
   2. Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente, razen če uporabo predmetnih splošnih pogojev Mala šola fitnesa izrecno izključi v pisni obliki.
   3. Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med Stranko in Malo šolo fitnesa. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje Stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev. 
   4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: [https://coachlimony.si/splosni-pogoji-poslovanja/]. 
   5. Kot podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila na spletni strani Male šole fitnesa.
   6. Predmetni splošni pogoji zavezujejo Stranko le, če je bila na njihov obstoj izrecno opozorjena pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.

 •  Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za Stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  2. Šteje se, da je Stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani [https://coachlimony.si/splosni-pogoji-poslovanja/] in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da Stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev. 
  3. V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem Male šole fitnesa, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
  4. Mala šola fitnesa in Stranka lahko v pisni obliki izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.

 • Splošne določbe
  1. Stranka je dolžna obvestiti Malo šolo fitnesa o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.). 
  2. Mala šola fitnesa zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave ter zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s Politiko zasebnosti na spletni strani Male šole fitnesa [https://coachlimony.si/politika-zasebnosti/].

 

 • Cene
  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Male šole fitnesa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene v spletni trgovini Male Šole Fitnesa so enake za vse goste spletne trgovine. Cene ne vključujejo DDV-ja ker nismo davčni zavezanec. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
  2. Prodajna pogodba med Malo Šolo Fitnesa in Stranko je v spletni trgovini Male Šole Fitnesa sklenjena v trenutku, ko Mala Šola Fitnesa Stranki pošlje prvo elektronsko sporočilo o potrditvi njenega naročila.
  3. Prodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Male Šole Fitnesa in je Strankam na voljo na njihovo pisno zahtevo.

 • Plačilne metode
 • Mala šola fitnesa omogoča plačilo za izdelke in storitve na sledeče načine:
 • Plačilo s plačilnimi karticami poteka preko plačilnega sistema Stripe, ki je v lasti podjetja Stripe. Podatki o karticah se ne shranjujejo v podjetju. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Plačevanje je mogoče z naslednjimi karticami: Mastercard, Visa, Visa Electron in Maestro (če vaša Maestro kartica to omogoča – preverite pri banki); 
 • Plačilo s PayPal-om ali plačilo s kreditnimi karticami preko PayPal spletnega sistema. 

Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo Mala šola fitnesa uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in tajnosti osebnih podatkov ter plačilnih informacij.

 • Izstavljanje računov
 • Po uspešni oddaji in potrditvi naročila Mala šola fitnesa pošlje Stranki račun za naročeno storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga Stranka navede ob registraciji na spletni strani Male šole fitnesa. Stranki je pogodba dostopna na pisno zahtevo. 
 • Dolžnost Stranke je, da pred izvedbo naročila pregleda vse podatke in specifikacije naročila. Kasneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov niso upoštevni.

 

 • Dostava
  1. Predmet prodajne pogodbe med Malo šolo fitnesa in Stranko je spletna digitalna vsebina, posledično bo dostop na voljo takoj ob potrjenem plačilu. Če kdaj temu ne bi bilo tako zaradi morebitnih tehničnih težav, nam prosim pišite na info@coachlimony.si

 

 • Lastništvo
  1. Če v pogodbi med Malo šolo fitnesa in Stranko ni dogovorjeno drugače, si Mala šola fitnesa pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice na vseh dokumentih, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.

 • Poslovna skrivnost 
  1. Pogodbe, sklenjene med Malo šolo fitnesa in Stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Mala šola fitnesa posreduje Stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Male šole fitnesa ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je Stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.

 • Registracija uporabnika
 • Ob registraciji na spletni strani pridobi stranka podatke, s katerimi dostopa do naročila storitev:
 • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je stranka navedla v postopku registracije
 • geslo za dostop.
 1. Če želi stranka spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku »moj profil« na spletni strani.

 • Postopek oddaje naročila
 • Stranka bo lahko naročilo storitve opravila po predhodni registraciji na spletni strani Male šole fitnesa. Stranka storitev naroči tako da na spletni strani zaključi nakup izbranega paketa.
 • Stranka lahko izbira med zgoraj navedenimi plačilnimi metodami.
 • V primeru, da je Stranka imetnik promocijske kode ali kupona Male šole fitnesa, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila. 
 • Pred oddajo naročila lahko Stranka preveri in po potrebi popravi vse vnesene podatke v zvezi z naročilom, ki mu jih sistem izpiše po uspešni potrditvi vseh predhodnih faz postopka. Stranka naročilo potrdi s klikom na gumb “Izvedi naročilo”, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezana k plačilu. V primeru, da je naročilo uspešno oddano, sistem izpiše številko naročila.
 • Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme na svoj e-poštni naslov potrdilo o prejetju in potrditvi naročila.
 • Stranka lahko dostopi do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu kadarkoli.
 • V namen preveritve navedenih podatkov stranke in točnosti naročila lahko Mala šola fitnesa kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.

 

  1. Kode za popust
 • Kupon Male šole fitnesa ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Mala šola fitnesa kot izdajateljica kupona pa je dolžna slednjega sprejeti kot plačilno sredstvo v okviru svoje spletne trgovine.
 • Kupon je vnovčljiv v roku 6 mesecev po datumu njegove izdaje, razen v primerih, ko je na kuponu izrecno naveden drugačen rok vnovčljivosti. Kupon je vnovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. V primeru, da je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora Stranka doplačati razliko do polne vrednosti naročila.
 • Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.

Koda za popust se uporabi tako, da najprej Izberite izdelke, ki jih želite kupiti in jih dajte v košarico, na zaključku blagajne v okence ”promocijska koda” vpišete kodo za popust in kliknete gumb ”potrdi”.

 1. Za en nakup je možno uveljaviti le eno kodo za popust.
 2. Ko vpišete kodo za popust, se vrednost kode za popust avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Ostane znesek, ki ga je potrebno še poravnati.

 • Pravice in obveznosti Strank – Pravica do odstopa stranke od pogodbe
  1. Stranka s potrditvijo oz. oddajo naročila in strinjanjem s temi splošnimi pogoji, na podlagi 13. točke 5. odst. 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene z Malo šolo fitnesa, ker gre za dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov.

 

 • Skladnost storitev
  1. Storitve morajo na splošno:
 • ustrezati opisu, količini in kakovosti ter imeti funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost, ki jih zahteva pogodba; 
 • ustrezati namenu, dogovorjenem v sklopu pogodbenega procesa;
 • biti dobavljene skupaj z vsemi dodatki, navodili in pomočjo strankam, kot je zahtevano v pogodbi;
 • biti posodobljene, kot je določeno v pogodbi; ustrezati namenom, za katere bi se običajno uporabljala digitalna vsebina ali digitalne storitve iste vrste;
 • biti take količine in imeti zmogljivostne lastnosti (vključno s funkcionalnostjo, združljivostjo, dostopnostjo, kontinuiteto in varnostjo), ki jih lahko potrošnik razumno pričakuje; biti dobavljene skupaj z vsemi dodatki in navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel;
 • biti skladne z morebitno poskusno različico ali različico s predogledom, ki so bile dane na razpolago pred sklenitvijo pogodbe.

Mala šola fitnesa mora zagotoviti, da je Stranka obveščena o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, potrebnimi za ohranjanje skladnosti storitev.

 

 1. Prepoved reproduciranja
  1. Spletna trgovina Mala Šola Fitnesa in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

 • Omejitev odgovornosti
  1. Mala šola fitnesa si pridržuje pravico do začasne onesposobitve dostopa do spletne strani v primerih tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru pojavljanja tehničnih težav si Mala šola fitnesa pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Mala šola fitnesa nemudoma obvestila Stranko o tehničnih težavah ter ji posredovala navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Male šole fitnesa na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  2. Mala šola fitnesa si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu z 46. členom Obligacijskega zakonika.

 • Odstop Male šole fitnesa od pogodbe
  1. V primeru kršitve določil pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani Stranke ima Mala šola fitnesa pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil Stranki. V takem primeru Mala šola fitnesa na transakcijski račun Stranke vrne morebitne vplačane zneske.
  2. Prav tako ima Mala šola fitnesa pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če Stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  3. Mala šola fitnesa ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če daje Stranka Mali šoli fitnesa neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

 • Odgovornost Male šole fitnesa
  1. Mala šola fitnesa je odgovorna za:
 • vsako nedobavo storitev;
 • vsako neskladnost storitev, ki obstaja v času dobave in se pokaže v najmanj dveh letih.

 

 1. Če se neskladnost pokaže v prvem letu, Stranki ni treba dokazovati, da je obstajala v času dobave. Če se digitalne vsebine ali digitalne storitve dobavljajo nepretrgano, je Mala šola fitnesa odgovorna za vsako neskladnost, ki se pojavi in postane očitna v celotnem obdobju dobavljanja.

 

 1. Pritožbe in spori
  1. Za razlago teh splošnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Malo šolo fitnesa in Stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Mala šola fitnesa in Stranka se zavežeta reševati vse spore na miren način.
  2. Skladno z zakonsko ureditvijo Mala šola fitnesa ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  3. Mala šola fitnesa spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Mala šola fitnesa zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je potrebno poslati na e-poštni naslov info@coachlimony.si. 
  4. Mala šola fitnesa bo Stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka. 
  5. Mala Šola Fitnesa se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si bosta Mala Šola Fitnesa in Stranka po svojih najboljših močeh prizadevali, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
  6. V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Pri MOB, Alenka Zakojč s.p. (Znamka “Mala Šola Fitnesa”) nismo zdravniki ali dietetiki, zato se vsebina tega dokumenta ne sme obravnavati kot zdravniški nasvet. Vsebina ni namenjena diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju kakršnih koli zdravstvenih težav – niti ni namenjena nadomestitvi nasveta zdravnika. V primeru kakršnegakoli dvoma se vedno posvetujte z zdravnikom ali usposobljenim zdravstvenim delavcem o vseh zadevah v zvezi z vašim zdravjem preden pričnete s tem programom.

Uporaba informacij v tem programu je na lastno odgovornost. Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli neposredne ali posredne izgube ali škodo, ki lahko povzročijo, vendar niso omejene na: denarno izgubo, poškodbo, bolezen ali smrt.

Vsi dokumenti, ki so vključeni ali izmenjani med MOB, Alenka Zakojč s.p. (Znamka “Mala Šola Fitnesa”) in naročnikom, so intelektualna lastnina podjetja MOB, Alenka Zakojč s.p. (Znamka “Mala Šola Fitnesa”) in se ne smejo kopirati, prodajati ali distribuirati brez pisnega soglasja podjetja.

Ti splošni pogoji družbe so veljavni od 12.05.2021 do njihovega preklica oz. do sprejema novih splošnih prodajnih pogojev MOB, usposabljanje na področju športa, Alenka Zakojč s.p..